Creative Futures - logo
Creative Futures
CREATIVE FUTURES
RIDDARGATAN 19
114 57 STOCKHOLM
TEL 0708 111 511

MAILA HÄR»

 

COACHING

Coaching är en konversation som en person har med en annan. Det är också en process eller en metod att leda någon till ett nytt ställe med syftet att medvetandegöra gapet mellan nuvarande och önskat läge.

Coachingen bygger på individens eget ansvar för sin utveckling och utgår alltid från den konkreta situation som personen befinner sig i. Coachens uppgift är att inspirera den som blir coachad till att själv ta de nödvändiga stegen för att tydliggöra sin egen målbild och drivkrafterna bakom. Utifrån den målbild och drivkrafter hjälper coachen individen att gå från insikt till resultat.

Creative Futures jobbar med personligt skapande och vänder oss till individer, företag och organisationer som är redo att ta nästa steg i sin utveckling som indvid eller i grupp. Ni vet att ert välbefinnande är en förutsättning för framtida framgångar och förändringar. Ni vill agera utifrån er själva och våga fatta beslut efter egna behov. Vi vill inspirera och ge er verktyg för att bidra till dessa förändringar och till en kreativ framtid.

Pia Santesson är certifierad PCC-coach och är medlem i branschorganisationen ICF (International Coach Federation). Hon har mer än 1200 coachade timmar, både individuellt och i grupp. Creative Futures samarbetar med flera duktiga coacher när uppdragen kräver det.


Karriärcoaching

Coachande ledarskap

Gruppcoaching

 

Creative Futures

"Din erfarenhet från näringslivet är guld. Jag är övertygad om att du kommer att gå långt, Pia.”
 

 

» ::HEM
» ::OM PIA
» ::COACHING
   » ::LEDARSKAP
   » ::KARRIÄR
   » ::GRUPP
» ::CORE
» ::FÖRELÄSNINGAR
» ::YOGA
» ::SAMARBETSPARTNERS
» ::KUNDER
» ::KONTAKT