Creative Futures - logo
Creative Futures
CREATIVE FUTURES
RIDDARGATAN 19
114 57 STOCKHOLM
TEL 0708 111 511

MAILA HÄR»

 

CORE - ett entreprenörsprogram för kvinnor med fokus på det personliga ledarskapet

CORE inspirerar kvinnor att forma sin framtid till att bli mer entreprenöriell. CORE guidar kvinnor att utvecklas som entreprenörer och intraprenörer. CORE är ett förhållningssätt till livet och hjälper deltagarna att förflytta sin möjlighetshorisont. Programmet bygger på ett upplevelsebaserat lärande varvat med teori.
Metoden har fokus att möta hela människan; att integrera intellekt och fysik (knopp & kropp) för att betona vikten av ett holistiskt synsätt. Genom att arbeta med både fysiska och intellektuella processer uppnås bättre resultat snabbare. Syftet är att:

• Få fler att bejaka sin entreprenöriella sida
• Inspireras till att forma sin framtid
• Guidas till att bli entreprenörer och företagare
• Skapa ett förhållningssätt till livet och förflytta möjlighetshorisonten

CORE kopplar ihop tanke, känsla och handling och flyttar fokus från affärsidé till entreprenören. Vägledande principer är självreflektion, självinsikt och självkännedom.
Vi använder ett flertal verktyg, bl a personlig coaching, gruppcoaching, yoga och meditation. CORE betonar även betydelsen av rummet. Vi väljer och skapar miljöer som stimulerar alla sinnen
CORE bygger på modellen The Quickenings – där vi fokuserar på att identifiera följande:

• Vem är jag?
• Vad vill jag?
• Hur ska jag ta mig dit
• Vad för jag vidare?

I den processen ägnar vi också mycket tid till att utmana de drakar och demoner som så ofta sätter käppar i hjulet för vår egen utveckling och våra innersta önskningar – dvs vi identifierar hinder och tittar också på möjligheter kopplade till en tydlig målbild.
Verktygen i CORE hjälper dig att fokusera och förstå din egen personliga resa och utveckling, med syftet att kunna hjälpa andra till samma insikt.

Forma din framtid innan någon annan gör det!

 

Läs mer på www.coreexperience.se

Creative Futures

"Varmt tack för de två Core-dagarna. Det var fantastiskt inspirerande och engagerande! Jag känner att jag tagit ett stort steg framåt i mitt företagande!"

 

» ::HEM
» ::OM PIA
» ::COACHING
» ::CORE
» ::FÖRELÄSNINGAR
» ::YOGA
» ::SAMARBETSPARTNERS
» ::KUNDER
» ::KONTAKT