Creative Futures - logo
Creative Futures
CREATIVE FUTURES
RIDDARGATAN 19
114 57 STOCKHOLM
TEL 0708 111 511

MAILA HÄR»

 

GRUPPCOACHING

Vi jobbar med grupper inom företag och organisationer i deras professionella utveckling som individer, som del i en grupp och som grupp som helhet. Det kan vara ledningsgrupper, projektgrupper, entreprenörer som ska växa. De värderar gruppdynamiken och ser fördelarna med kompletterande kompetenser och inser att de behöver jobba med processen för att den ska bli framgångsrik och leda till ökad effektivitet och ett bättre resultat.

 

Creative Futures

"Pias genuina förståelse för kommunikation och relationer skapade en djupare insikt i vilka vi var som individer. Vi blev själva förvånade och vann insikter om varandra och oss själva. Pia bidrog även under våra strategiska diskussioner med kloka frågeställningar och synpunkter utifrån våra personliga tankar och kompetenser.
Den strategi vi satte sommaren 2007 har vi genomfört. Att vi klarat det är även Pias förtjänst och under resan har vi alla många gånger spontant refererat till insikter från hennes coaching."

 

 

» ::HEM
» ::OM PIA
» ::COACHING
   » ::LEDARSKAP
   » ::KARRIÄR
   » ::GRUPP
» ::CORE
» ::FÖRELÄSNINGAR
» ::YOGA
» ::SAMARBETSPARTNERS
» ::KUNDER
» ::KONTAKT